LCA
LCA
scroll
Finansierer staten misinformation om brændeovne?

Finansierer staten misinformation om brændeovne?

Der har ifølge Skorstensfejerlauget gennem de senere år været ført noget, der mest kan ligne en hetz mod brændeovne og deres ejere i specielt byerne.

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I spidsen for denne hetz står ’Rådet for Grøn Omstilling’ repræsenteret af Kåre Press-Kristensen, der er seniorrådgiver i spørgsmål om luftforurening. Sammen med ham er professor Torben Sigsgaard fra Aarhus Universitet de mest kritiske røster i forhold til anvendelsen af brændeovne, og deres lobbyindsats har ført til en lang række spørgsmål fra folketingspolitikere til diverse ministre, og det har også ført til en række indgreb mod anvendelsen af brændeovne.

Spændes for propaganda
Nu har redaktøren af ’Skorstensfejeren’, skorstensfejermester Martin Holm Andersen fra Odense, fået nok. Han efterlyser redelige oplysninger om den reelle forurening ved brug af brændeovne:

- Vi oplever ofte, at journalister lader sig spænde for brændeovnshadernes propagandamaskine og fremkommer med uvidenskabelige påstande i medierne om brændeovnes skadelige virkning på miljøet og påstande om, at brændeovne er skyld i mange dødsfald, siger Martin Holm Andersen til BygTek.

Ikke eksakt videnskab
Han henviser blandt andet til en artikel om nogle familier der har fået målt antallet af skadelige partikler fra brændeovne i deres stuer. Men der er her tale om en ifølge skorstensfejeren fra Odense mindre uvidenskabelig undersøgelse foretaget med en partikelmåler i kun fem husstande.

Teknologisk Institut har dog direkte påpeget, at det ’ikke er en eksakt videnskab at måle partikel antal og koncentrationer i indeluft’.

Eksempelvis svinger oplysningerne på tværs af forskellige studier om brug af stearinlys fra 241.000 til 330.000 partikler pr kubikcentimeter.

Brændeovne, der i en måling fra DTU oplyses til 35.000-115.000 partikler, var tidligere oplyst til 5.000-220.000 partikler.

Strider mod fysikkens love
Men det strider ifølge Martin Holm Andersen mod fysikkens love at hævde, at der er flere partikler i rum med brændeovne end i andre af boligens rum:

- For os, der har erfaring med brændeovne, virker det ulogisk, at der skulle blæse giftige partikler ind i det opvarmede rum, når man ved, at der ved forbrænding bliver suget luft fra rummet ind i brændeovnen og ud gennem skorstenen, for at forbrændingen kan foregå. Partiklernes vej den modsatte retning vil jeg gerne have en nærmere forklaring på, og den han ingen kunnet give mig.

Hvem betaler for propaganda
Martin Holm Andersen peger videre på, at det ikke er uvæsentligt at henvise til, hvem der finansierer de pågældende undersøgelser af brændeovnes forurening. Det er nemlig blandt andre aktører, som har en egen interesse i at få forbudt brændeovne.

- Rådet for Grøn Omstilling er på Finansloven og får 2-3 millioner kroner årligt, men de bruger blandt andet pengene til at manipulere og fordreje fakta for at fremme egen sag. Samtidig er der ikke videnskabeligt belæg for deres påstande, mener skorstensfejermesteren.

Ingen fare for helbredet
Fakta er ifølge Martin Holm Andersen, at de målte partikelmængder svarer til den mængde partikler, der kommer fra ét tændt stearinlys eller ved stegning af en bøf i køkkenet.

Det har Statens Byggeforskningsinstitut dokumenteret i 2012, og det er ikke påvist, at dette antal partikler rummer nogen fare for helbredet:

- Det er et stort problem, at en forening, der ikke mindst er finansieret af staten manipulerer med begreberne og vil have brændeovnsejere til at tro, at vores dagligdags, hjemlige adfærd i vores hjem nærmest er livsfarlig. Gennem mere end 10 år har Kåre Press-Kristensen og RGO arbejdet for at få brændeovne forbudt. Det er ikke lykkedes. Derfor går miljøbevægelsen nu ind i folks stuer og dramatiserer helt dagligdags forhold i en helt urimelig grad, siger Martin Holm Andersen.

Flere end 30 spørgsmål i Folketinget
Han slår i øvrigt fast, at det er nemt at undgå, at brændeovnen sender partikler ud i stuen. Man skal åbne brændeovnens låge forsigtigt, når der skal lægges træ på og sørg for, at der er en god skorsten med et ordentligt træk, så der altid er undertryk i ovnen. Endelig kan en røgsuger være en god idé for at sikre optimalt skorstenstræk.

- Rådet for Grøn Omstilling er – hjulpet af regeringen og dens støttepartier – på Finansloven. Med andre ord. Denne lille miljøforening bruger nu statens – altså skatteborgernes – penge til deciderede skræmmekampagner i bestræbelserne på at få brændeovne forbudt, slutter Martin Holm, Andersen.

Der har i den indeværende regeringsperiode været stillet flere en d 30 spørgsmål om emnet brændeovne i Folketinget.

Økonomisk interesse i brændeovne
Kåre-Press-Kristensen fra ’Rådet for Grøn Omstilling’ kalder det ’påfaldende, at en skorstensfejer, der lever af at feje skorstene, og derved har en direkte økonomisk interesse i at folk bruger brændeovne, anklager en universitetsprofessor og en grøn organisation for at sprede misinformation om brændefyring’:

- Hvorfor skulle vi dog det? Og hvis vi er nået dertil, hvor en skorstensfejer ved mere om helbredsskader, end en læge og professor i lungemedicin, så skal vi måske til at fyre alle lægerne, for så kan folk jo bare ’gå til skorstensfejeren’, når de er syge. Han ved åbenbart bedre - eller gør han nu også det? Og hvis en skorstensfejer ved mere om ’fysikkens love’ - som han så smukt kalder det - end ingeniørerne, så skulle vi måske bare fyre alle ingeniørerne, skriver Kåre Press-Kristensen i en kommentar.

Målinger bekræftet
Han opfordrer ’skorstensfejeren’ til at komme med ud og måle en dag, hvis han betvivler målingerne fra Rådet for Grøn Omstilling:

- Målingerne er bekræftet af Statens Byggeforskningsinstitut og nu også DTU. Jeg tror, at lyset ville gå op for ham - vi måler 10 minutter, før brændeovnene tændes, og måler så i timerne efter, den er tændt, uden andre forureningskilder i huset. En ny brændeovn må i dag forurene med 5 gram partikler pr. kg træ under helt optimale forhold i laboratoriet. Verdenssundhedsorganisationens grænseværdi for partikler er 0,000005 g pr. kubikmeter. Det betyder, at når man brænder ét kg træ af i en ny brændeovn under optimale forhold, forurenes 5/0,000005 = 1.000.000 kubikmeter helt ren luft til grænsen. Til sammenligning udleder de bedste nye danske brændeovne 1-2 g partikler pr. kg træ under optimale laboratorieforhold og forurener derved hele 200.000-400.000 kubikmeter helt ren luft til grænsen. Tror dette illustrerer meget godt, hvorfor vi som grøn organisation mener brændeovne skal erstattes med isolering, fjernvarme og varmepumper, lyder budskabet.

Finansieres ikke på Finansloven
I øvrigt afviser Kåre Press-Kristensen, at Rådet for Grøn Omstilling får ingen penge til deres arbejde med brændefyring fra Finansloven:

- Ikke en øre. Jeg er den eneste, der laver noget med brændefyring i Rådet for Grøn Omstilling, og jeg har aldrig haft en eneste time finansieret af finanslovsmidlerne. Mit arbejde med brændefyring er finansieret af European Climate Foundation og Birdlife Europe - vi er jo projektansatte og skal hægte hver eneste time, vi arbejder på projekter, for at få løn. Så der er skam fuld gennemsigtighed. Brændefyring fylder under én procent af vores arbejde - og i forhold til luftforurening arbejder vi også med skibsfart, luftfart, vejtrafik, stearinlys, mados m.v. Artiklen får det lidt til at lyde som om, vi kun arbejder med og kun langer ud efter brændeovnene. Det er helt forkert, slutter Kåre Press-Kristensen.

Fem afgørende faktorer
Miljøminister Lea Wermelin har i en række svar til Carl Valentin fra SF afvist at have konkrete planer om at iværksætte en større undersøgelse af brændeovnes partikelforurening indendørs.
SF-politikere har henvist til en række forskningsresultater fra blandt andre Rådet for Grøn Omstilling, der skulle vise, ’at partiklerne ikke nødvendigvis forsvinder op gennem skorstenen, men at brændeovnene også kan udsende mange af de skadelige partikler til stuerne, endda selvom brændeovnene er fra efter 2003’.

Hun oplyser i øvrigt, at der af et notat fra Teknologisk Institut (TI) identificeres fem forskellige faktorer, der har betydning for omfanget af røgudslip fra brændeovn til de indendørs omgivelser:
- Naturlig træk i skorstenen
- ventilationsanlæg
- andre udsugningsanlæg (for eksempel emhætte og ventilator)
- brændeovnens tæthed
- betjening af brændeovnen.

Vent med at lægge mere brænde på
I forhold til brændeovnens tæthed peger TI på, at en brændeovn er ret tæt af natur, men fordi lågepakningen gennem årene bliver trykket lidt flad i daglig brug, kan ovnen godt få lidt mere lækage.

Samtidig ligger der en stor variabel faktor i den måde, en ovn betjenes på. Eksempelvis er det vigtigt, at lågen ikke åbnes, så længe der er flammer i ovnen, da der kan slippe røg ud i rummet. Rådet er, at man skal vente med at lægge nyt brænde på, til der kun er gløder, at tømme ovnen regelmæssigt for aske og slagger, der kan spærre for lufttilførsel til forbrændingen og at bruge rent og tørt brænde.

Tæthed er vigtigst
Miljøministeren slår fast, at det af de fem nævnte faktorer kun er brændeovnens tæthed, som er egnet til måling i forbindelse med en typeprøve, og tætheden ses som den mindst vigtige faktor.
På baggrund af det, vurderer TI, at det er vanskeligt at sammenkæde en grænseværdi for indendørs luftkvalitet med en brændeovns forbrændingsegenskaber.

I alle tilfælde er det vigtigt for et godt indeklima at lufte ud i boligen, uanset om kilden til artikelforurening er brændeovn, stearinlys eller mados.

- De fem faktorer, Miljøministeren omtaler, er alle nogle, vi skorstensfejere dagligt går og vejleder vores kunder om, samtidig med at vi også fortæller om brugen af rent tørt træ, siger Martin Holm Andersen.

 

14/10 2022