scroll
Forbud mod gamle brændeovne i byerne

Forbud mod gamle brændeovne i byerne

Med sit nye udspil lægger regeringen første sten i kampen mod brændeovne i byer. I første omgang går det ud over gamle ovne fra før 2008

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Ikke uventet indeholder regeringens nye udspil til ”Grønne byer og en hovedstad i udvikling” indførelse af muligheden for forbud mod ældre brændeovne i områder med kollektiv varmeforsyning.

Ifølge forslaget er Danmark et af de lande, der har flest brændeovne pr. indbygger, og luftforureningen fra de cirka 700.000 brændeovne og pejseindsatse anslås sammen med andre brændefyringsanlæg at stå for 40 procent af den samlede danske partikelforurening.

Brændeovne og pejseindsatse er ifølge regeringen ’den største danske kilde til partikelforurening’

Fem gange så mange partikler fra gamle brændeovne
Udover at have en dårligere brændeøkonomi vurderes ældre brændeovne også at udlede helt op til fem gange så mange partikler som nye:

- Derfor vil det have stor effekt at udskifte de gamle brændeovne til alternative opvarmningskilder eller nye og mere miljøvenlige brændeovne. Især i områder hvor der findes oplagte energialternativer som fjernvarme og naturgas. Regeringen foreslår derfor, at kommunerne får mulighed for at forbyde ældre brændeovne produceret før 2008 i områder med fjernvarme og naturgas, hedder det i udspillet.


Gælder ALLE ældre brændeovne

Udskiftningen af ældre brændeovne øges som følge af en ny ejerskifteordning, der træder i kraft 1. august 2021. Ordningen medfører, at ældre brændeovne produceret før 2003 skal udskiftes ved ejerskifte af fast ejendom.

Det foreslåede forbud mod brændeovne produceret før 2008 går skridtet videre og giver kommunerne mulighed for at forbyde ALLE ældre brændeovne i områder med kollektiv varmeforsyning, og ikke kun ved ejerskifte:

Accelererer udskiftningen

- Det kan accelerere udskiftningen af brændeovne yderligere. Det vurderes, at der i dag er cirka 400.000 brændeovne i Danmark produceret før 2008, og cirka 55 procent af disse ovne er placeret i områder med kollektiv varmeforsyning, oplyser regeringen.

Op til 220.000 gamle brændeovne kan altså potentielt blive berørt af forslaget, hvis alle kommuner vælger at bruge den nye mulighed.

- Nye krav om en udfasning af brændeovne produceret før 2008, hvor der blev indført et partikelkrav til alle nye brændeovne, kan bringe Danmark et stykke mod opfyldelse af Danmarks internationale forpligtigelser for partikelreduktion, forklarer regeringen.

 

27/5 2021