LCA
scroll
Mange i tvivl om udskiftningskrav for brændeovne

Mange i tvivl om udskiftningskrav for brændeovne

Miljøstyrelsen modtager i øjeblikket mange henvendelser fra husejere, der er i tvivl om de nye regler for boligkøb med brændeovne

Af Dan Bjerring
Christiansborg

De mange bolighandler de seneste år har for mange også betydet, at de får brændeovn med i købet. Men den nye lov om brændeovne og pejseindsatse, der trådte i kraft 1. august 2021 betyder, at boligkøbere i forbindelse med tinglysning af deres nye hjem skal oplyse, om de har en brændeovn eller pejseindsats, og hvornår den er produceret.

Er brændeovnen eller indsatsen produceret før 1. januar 2003, skal den skiftes eller skrottes senest 12 måneder efter, at man har overtaget sit nye hjem, men er den produceret efter 1. januar 2003, må den blive stående.

260.000 skal udskiftes
Der er i alt ca. 700.000 brændeovne i Danmark, og cirka 260.000 af disse skønnes at være produceret før 2003.

En gammel brændeovn forurener op til fem gange så meget som en moderne ovn. Jo nyere en model, des bedre er det for miljøet - og såmænd også for beboernes sundhed.
Der er en række undtagelser fra kravet om at skrotte/udskifte gamle brændeovne.

1. Antikke brændeovne produceret før 1920
2. Brændekedler
3. Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger
4. Brændekomfurer opbygget på stedet
5. Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver væsentlige konstruktionsmæssige ændringer omkring fyringsanlægget
6. Halmfyr
7. Kakkelovne
8. Masseovne
9. Pillefyr
10. Åbne ildsteder/pejse

Bemærk i øvrigt, at skrotningspuljen er opbrugt, og det derfor ikke længere er muligt at søge om skrotningspræmie.

Mange henvendelser
Miljøstyrelsens Informationscenter modtager mange henvendelser fra folk, der er i tvivl om, hvordan de konkret skal dokumentere brændeovnens alder, og om de måske er undtaget fra reglen. ¨

Miljøstyrelsen opfordrer folk til at ringe ind, hvis de er det mindste i tvivl eller tjekke styrelsens hjemmeside, hvor alle oplysninger er samlet.”

Særligt tre spørgsmål går igen:
1. Hvordan dokumenterer jeg brændeovnens alder?
2. Er min brændeovn undtaget?
3. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kender alderen på min brændeovn?

https://braendefyringsportalen.dk/borger/ejerskifteordningen/

28/8 2022