LCA
scroll
Nu får kommunerne ret til forbud mod brændeovne

Nu får kommunerne ret til forbud mod brændeovne

Folketinget har førstebehandlet et lovforslag fra regeringen, der skal give kommunerne mulighed for at vedtage regler om udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne i ’visse geografiske områder.

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I første omgang gælder de nye regler brændeovne og pejseindsatse installeret senest den 1. juni 2008 i områder med fjernvarme eller naturgas.

Lovforslaget supplerer Ejerskifteordningen, der trådte i kraft den 1. august 2021, og som indebærer en pligt til at udskifte eller nedlægge brændeovne og pejseindsatse produceret før 2003 ved ejerskifte af fast ejendom.

Ejerskifteordningen udgør et landsdækkende initiativ, mens dette lovforslag giver muligheder for de enkelte kommuner.

Bag loven står Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, men også De Konservative og Venstre stemmer sandsynligvis for.

Skal ånde frit
Socialdemokratiets ordfører, Kasper Roug, sagde blandt andet ved behandlingen i Folketingssalen, at hvert år dør tusindvis af danskere for tidligt af luftforurening:

- Nogle af de største kilder til den luftforurening er trafikken og eksempelvis brændeovne, sagde han blandt andet og sagde videre:

- Vi ønsker ikke kun grønne byer, hvor vi skal være nervøse for den luft, vi indånder; vi ønsker faktisk nogle grønne byer, hvor vi kan ånde frit...

Flere miljøzoner
Rasmus Nordqvist fra SF sagde blandt andet, at det er en udmøntning af en aftale, som skal sikre mindre forurening i byerne og særlig også, at Danmark lever op til de EU-direktiver, vi er forpligtet til:

- Der har partikler fra de gamle brændeovne bare ekstremt stor betydning... Vi så gerne, at vi fik mange flere miljø- og nulemissionszoner rundtomkring i byerne, særlig der, hvor man bor tæt, fordi vi bare kan se, hvor meget luftforureningen koster af liv for de borgere, der bor i byerne, sagde SF’s ordfører.

Efterlyste tilskudsmulighed
Venstres ordfører, Jacob Jensen slog fast, at Venstre er positive over for at give kommunerne en mulighed for at ’kigge på de her brændeovne’ fra før 2008:

- Der er jo ingen tvivl om, at det er de ældste brændeovne, som har de største problemer i forhold til partikelforurening. Renere luft er jo lig med også højere livskvalitet og bedre folkesundhed, sagde Venstres ordfører.

Jacob Jensen påpegede, at det kan påføre brændeovnsejere en ekstraudgift i størrelsesordenen 10.000-20.000 kroner, hvis en kommune vælger at bruge den nye mulighed, og han efterlyste eventuelle tilskudsmuligheder eller kompensation, ’da vi i hvert fald fra Venstres side ikke ønsker, at det skal være dyrere at være dansker’.

Skridt i den rigtige retning
Henning Hyllested fra Enhedslisten kaldte loven for ’et skridt i den rigtige retning’:

- Om end et lille skridt efter vores mening. Det får først og fremmest betydning for de større byområder med henholdsvis fjernvarme og naturgas – og måske i virkeligheden især København. Kunne vi ikke gøre det lidt bedre? Kunne vi ikke komme lidt længere? … Det virker, som om vi indimellem – det gælder også de dele af aftalen, vi tidligere har behandlet, om nulemissionszoner og miljøzoner – skal passe på, at vi ikke kommer til at træde nogen over tæerne alt for hurtigt. I betragtning af, at der er cirka 700.000 brændeovne i det her land, hvoraf 55 procent ganske vist ligger i byområder, synes vi måske, at vi godt kunne have taget lidt større skridt, sagde Henning Hyllested, der så hen til en senere udvidelse og skærpelse af bestemmelserne

Tre fjerdele kommer fra udlandet
Mona Juul fra De Konservative pegede på, at luftforureningen fra de omkring 700.000 brændeovne og pejse udleder en masse og udgør 40 procent af vores nationale partikelforurening.

Hun påpegede dog samtidig, at kun en fjerdedel af partikelforureningen i Danmark kommer fra os selv, mens tre fjerdedele kommer fra udlandet:

- Cirka 400 danskere dør hvert år på grund af forurening fra vores brændeovne, og så er det ligesom knap så hyggeligt. Det er også derfor, vi har forpligtet os til at reducere partikeludledninger med 55 procent i 2030 set i forhold til 2005. Det er den menneskelige og miljømæssige del af det. Ser vi på den økonomiske del, vil alene det her lovforslag, hvis alle kommuner tilsluttede sig det, give en samlet samfundsøkonomisk gevinst på op imod fire milliarder kroner 2040 på grund af færre dødsfald, færre indlæggelser og færre sygedage. Så hvorfor ikke bare komme i gang?

Sparker til en der ligger ned
Mette Hjermind Dencker fra Dansk Folkeparti var bevidst om, at det er hensigten, at den første udmøntning af bemyndigelsen alene vil blive udnyttet til at omfatte brændeovne og pejseindsatser installeret senest 1. juni 2008 i områder med fjernvarme eller naturgas til individuel opvarmning:

- Men med de prisstigninger, vi ser lige nu, på gas og flere steder på fjernvarme, synes vi i Dansk Folkeparti, at det nærmest er at sparke til en, der ligger ned. Altså, vores el- og varmepriser ryger i vejret, og så vil regeringen ind og forbyde brændeovne. Det hænger jo slet, slet ikke sammen. Mange danskere holder jo i de her dage netop deres økonomi oppe, fordi de er så heldige at have en suppleringsmulighed i form af deres brændeovn, sagde hun log slog fast, at Dansk Folkeparti er imod forslaget.

Indfasningsperiode
Miljøminister Lea Wermelin henviste til, at cirka 55 procent af landets 700.000 brændeovne er i områder med fjernvarme eller naturgas:

- Det er netop i en tid som denne, at vi også skal sikre, hvis der er endnu flere, der bruger en brændeovn, at de ikke bruger en, der forurener markant mere – altså helt op til fem gange mere end nogle af de nyere brændeovne. Derfor synes jeg, at der er al mulig grund til, at vi får det her på plads, sagde hun pog pegede i øvrigt på, at der er en indfasningsperiode til 2024, sagde miljøministeren.

7/4 2022