scroll
Stor regning truer ejere af gamle brændeovne

Stor regning truer ejere af gamle brændeovne

Det koster cirka 1½ milliard kroner, hvis samtlige brændeovne fra før 2008 i områder med fjernvarme og naturgas skulle udskiftes

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der findes ifølge miljøminister Lea Wermelin cirka 700.000 brændeovne i Danmark, og deraf er det, dog med betydelig usikkerhed, vurderet at der i 2020 var cirka 400.000 ovne produceret før 2008 i hele landet.

Det vurderes desuden, at cirka 55 procent af landets brændeovne er placeret i områder med fjernvarme eller naturgas. Det fremgår af et svar til Jacob Jensen fra Venstre.

Det er DCE (Aarhus Universitet), der har opgjort placering af landets brændeovne på kommuneniveau baseret på skorstensfejerdata om brændeovne og forsyningsområder for fjernvarme- og naturgas fra Plandata.

Ældre ovne reduceres
Ministeren påpeger dog, at antallet af ældre ovne reduceres løbende over tid, som følge af naturlig udskiftning og effekter af ejerskifteordningen, som trådte i kraft den 1. august 2021.

Det betyder, at antallet af gamle ovne, der omfattes af et muligt kommunalt forbud, vil være faldende frem mod, at et forbud træder i kraft.

Jacob Jensen har i øvrigt også ønsket at vide, hvad omkostningerne er, hvis samtlige brændeovne fra før 2008 i områder med fjernvarme og naturgas skulle udskiftes, og der fremgår det af besvarelsen, at der er i 2024 vil være cirka 154.000 ovne fra før 2008 tilbage i områder med kollektiv varmeforsyning.

Gennemsnitspris
Udgiften til en ny brændeovn er typisk i spændet 5.000 - 20.000 kroner, og i de beregninger, Miljøministeriet har foretaget, er anvendt en gennemsnitspris på 11.500 kroner pr. brændeovn.

På baggrund af tidligere skrotningsordninger antages det, at 70 procent af de omfattede brændeovnsejere vælger at installere en ny brændeovn, mens 30 procent af de omfattede brændeovnsejere vælger at lukke ildstedet. På det grundlag er det beregnet, at den samlede umiddelbare engangsomkostning eksklusiv fremtidige privatøkonomiske gevinster for brændeovnsejerne er næsten 1½ milliard kroner.

Alle skal med
- Det er væsentligt at bemærke, at den samlede engangsomkostning er under forudsætning af, at alle landets kommuner vælger at implementere forbuddet således, at de ekstra skrotninger finder sted i 2024, samt at der ikke tages højde for fremtidige privatøkonomiske gevinster, oplyser ministeren.

Det er forventningen, at brændeovnsejeren over tid får en privatøkonomisk gevinst som følge af en reduktion i brændeforbruget på 10 procent, da nye ovne udnytter brændet mere effektivt.

Desuden opnås en fremtidig besparelse på køb af nye brændeovne i perioden efter 2024 i takt med, at brændeovnsejerne alligevel naturligt ville have udskiftet.

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/mof/spm/1552/svar/1805167/2438894.pdf

1/9 2021