Aktuelle nyheder - Døre & vinduer

Vinduesproducent skifter til kulstoffattigt aluminiumVelux Gruppen arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 36 lande. Foto: Velux Gruppen.

Vinduesproducent skifter til kulstoffattigt aluminium

Et nyt partnerskab mellem Velux Gruppen og Hydro skal sikre, at vinduesproducenten halverer sine CO2-udledninger i værdikæden for aluminium, når kalenderen viser 2030

Del artiklen på

Velux Gruppen og Hydro har netop aftalt et fælles mål om at reducere udledningen af CO2 pr kg aluminium, hvilket skal bidrage til Velux Gruppens mål om at halvere udledningerne i værdikæden i 2030.

Målet for det nye partnerskab med Hydro er for Velux at nå et niveau under 2,0 kg udledt kulstof pr kg aluminium i 2030, hvilket er mindre end en femtedel af det europæiske gennemsnit på 11,3 kg. Målet inkluderer alle dele af værdikæden for aluminium og er baseret på gennemsnittet af alle de aluminiumkomponenter, som Hydro leverer til Velux. Allerede ved slutningen af 2022 forventer Velux at partnerskabet vil resultere i en kulstofreduktion på 15.000-20.000 t.

Samarbejde er afgørende for at nå mål
Da mere end 94 % af Velux Gruppens kulstoffodaftryk stammer fra materialer anvendt i deres produktion, er værdikædesamarbejde afgørende for at halvere deres scope 3 udledninger i 2030. (Dette mål er en tilføjelse til et reduktionsmål på 100 % for scope 1 og 2 udledninger, også i 2030).

- Da bygninger næsten står for 40 % af CO2-udledninger, er det afgørende at materialerne, som bliver brugt i dem, bliver mere bæredygtige. Med tiltaget om at inkludere kulstoffattigt aluminium i vores produkter tager vi et skridt tættere på at nå Velux Gruppens mest udfordrende bæredygtighedsmål - at reducere vores scope 3 udledninger med 50 % i 2030, siger Tina Mayn, der er overordnet vicepræsident inden for produkter og innovation i Velux Gruppen.

Kulstoffattige produkter
Ved at anvende de kulstoffattige produkter, Hydro Reduxa og Hydro Circal, vil kulstofudledningerne pr kg aluminium anvendt i fremstillingen af Velux tagvinduer, fladtagsvinduer og accessories (skodder og persienner) blive reduceret.

- Hydro Reduxa og Hydro Circal er designet til at hjælpe vores kunder med at nå deres bæredygtighedsmål. Forbrugere og slutbrugere af nødvendige byggematerialer som vinduer vil blive endnu mere klimabevidste i fremtiden. På den måde tager Hydro og Velux ansvar gennem hele værdikæden. Vi er glade for det tættere samarbejde og ser frem mod fremtidig udvikling, siger Paul Warton, der er overordnet vicepræsident og ansvarlig for Hydros forretningsområde for ekstrudering.

Vedvarende energi og genanvendte materialer
Hydro Reduxa produceres med brug af vedvarende energikilder fra vand, vind og sol samt elektrolyseteknologi. Hydro Circal produceres også med brug af vedvarende elektricitet og er derudover lavet af minimum 75 % genanvendt postforbruger aluminiumskrot. Hydro Reduxa og Hydro Circal udleder henholdsvis 4,0 kg og 2,3 kg CO2 pr kg aluminium.

Velux Gruppen og Hydro har aftalt at samarbejde yderligere for at optimere reduktionen af kulstofudledninger i aluminium.

-tmk

Læs mere om Døre & vinduer

29/9 2022